Välkommen till 3H Holkner

Vi är proffs på internationella processer där vi hjälper företag att skapa ökad effektivitet utifrån gällande lagstiftning och standardsystem. Oavsett om det gäller produktion, import eller försäljning ser vi på Holkner till att ta fram rätt lösning för dig och ditt företag. Vi är dessutom flexibla som samarbetspartner och anpassar vår arbetsgång utifrån våra kunders önskemål – dock alltid med fokus på kvalitet, snabbhet och effektivitet.

Kontakta oss här

Kompetens till arbetsplatsen?

Vi hjälper dig att effektivisera arbetsplatsen genom företagsspecifika utbildningar som vi erbjuder i samband med konferenser eller motiverande samtal.

Ledarskap till internationella miljöer?

Våra rådgivande föreläsningar inom ledarskap hjälper dig att förebereda din personal inför en internationell företagsprocess.

 VI HJÄLPER ER!

Vill Ni ha ett enkelt ledningssystem som hjälper Er att styra er verksamhet?

 

Kontakta oss här